KINDERKARTEN

Eén heat duurt 10 minuten.

We hebben 2 verschillende karts:

  • Kinderkart
  • Volwassenkart

Deelnemers tussen de 1,35 meter en 1,60 meter rijden in een kinderkart.

Deelnemers vanaf 1,60 meter rijden in een volwassen kart.

Het is mogelijk om als ouder of volwassenen mee te rijden met de kinderen in een kinderheat.
In deze kinderheats rijden alleen kinderen of ouders, broers/ zussen van de kinderen.
Van de volwassenen wordt verwacht rekening te houden met het feit er kinderen op de baan rijden.

Let op:

Deze lengtes zijn strikt.

Wij adviseren om altijd van te voren te reserveren om teleurstelling te voorkomen.